41

Кіру

"Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беруұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттікқызметті көрсету қағидалары

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2020 жылғы 24 сәуірдегі

№ 158 бұйрығына 9-қосымша

"Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беруұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттікқызметті көрсету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы "Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білімберу ұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттікқызметті көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік көрсетілетінқызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұданәрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді және шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі –

Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуғаарналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттіксектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, "бір терезе" қағидаты бойыншамемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуғаарналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік секторсубъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметтіалушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақэлектрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан

Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойыншажылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

2) жеке сәйкестендiру нөмiрi - жеке тұлға, соның iшiнде өзiндiк кәсiпкерлiк түрiндеқызметiн жүзеге асыратын дара кәсiпкер үшiн қалыптастырылатын бiрегей нөмiр;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты – мемлекеттік қызмет көрсету

ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын,мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызметкөрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі;

4) "электрондық үкіметтің" веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысандакөрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерініңжелілеріне қосуға техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерге жәнеквазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғайтерезесі болатын ақпараттық жүйе (бұдан әрі - портал);

5) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарыменжасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұныныңөзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы (бұдан әрі -ЭЦҚ).

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

3. "Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беруұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттік көрсетілетінқызметті (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) алу үшін жеке тұлға (бұдан әрі -көрсетілетін қызметті алушы) кент, ауыл, ауылдық округінің әкімдігіне (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші), Мемлекеттік корпорацияға немесе портал арқылы осыҚағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратынбалаларды жалпы білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттарды қоса береотырып, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

4. Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетінқызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

5. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың және (немесе) қолданылу мерзімі өтіпкеткен құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияқызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

6. Мемлекеттік корпорация құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушігекурьер арқылы жеткізуді 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттікқызмет көрсету мерзіміне кірмейді.

7. Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке

кабинетіне" мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғаны туралымәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақытыкөрсетілген хабарлама жіберіледі.

8. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күніішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

9. Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттарының, баланыңтуу туралы куәлігінің мәліметтерін ("АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесіндемәліметтер болмаған жағдайда) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жәнекөрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттікақпараттық жүйеден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттікқызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттіккорпорацияның қызметкері ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатынқұпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімалады. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын және (немесе) қолданылумерзімі өткен құжаттарды толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушіөтінішті портал арқылы қабылдаудан бас тартады.

10. Құжаттарды тексеру қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 4 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалпыбілім беру ұйымдарына және үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну туралы анықтаманы (бұдан әрі-анықтама) немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелдіжауапты дайындайды.

11. Көрсетілетін қызметті беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде анықтаманы не

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты көрсетілетінқызметті алушыға немесе Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.

12. Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куәлігін (не

нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) көрсеткен кезде жүзегеасырылады.Мемлекеттік корпорация бір ай ішінде нәтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда Мемлекеттіккорпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

13. Құжаттарды қарастырудың жалпы мерзімі және жалпы білім беру ұйымдарынажәне үйге тегін тасымалдауды ұсыну туралы анықтама алу немесе Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 5 (бес) жұмыс күнін құрайды.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

14. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті

берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым көрсетілетін қызметті берушібасшысының атына, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылаужөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі. Мемлекеттік қызметті тікелей көрсеткен көрсетілетін қызметті берушінің атынакеліп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы Заңның 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілеттіорганның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарастыруға жатады.

15. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетінқызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

"Шалғайдағы ауылдық елді

мекендерде тұратын балаларды

жалпы білім беру ұйымдарына

және кейін үйлеріне тегін

тасымалдауды ұсыну"

мемлекеттік қызметті

көрсету қағидаларына

1-қосымша

Нысан

Кент, ауыл, ауылдық

округінің әкімі

____________________________

өтініш берушінің Т.А.Ә.

(бар болғанда) және жеке

сәйкестендіру нөмері

мекенжайы телефоны

Өтініш

Сізден _________________________ тұратын ___________________________

(ауданның, елді мекеннің атауы)

__________________________________________________________________

(сынып, білім беру ұйымның толық атауы)

менің кәмелетке толмаған балам ___________________________________

(Т.А.Ә.(бар болғанда) туған күні және жеке сәйкестендіру нөмері)

20___ - 20___ оқу жылында (оқу жылын белгілеу қажет) жалпы білім беру

ұйымына және кері қарай үйге тегін тасымалдаумен қамтамасыз етуді сұраймын.

         Ақпараттық жүйелерде сипатталған "Дербес деректер және оларды қорғаутуралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңымен құпияқорғалатын мәліметтерді қолдануға келісемін.

"___" _____________ 20__ жыл өтініш берушінің қолы

"Шалғайдағы ауылдық

елдімекендерде

тұратын балаларды

жалпы білім беру ұйымдарына

және кейін үйлеріне тегін

тасымалдауды ұсыну"

мемлекеттік қызметті

көрсетуқағидаларына

2-қосымша

"Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беруұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну" мемлекеттіккөрсетілетін қызмет стандарты

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Кент, ауыл, ауылдық округінің әкімі

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2)"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);

3) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады

3

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

1) құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге және Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы өтініш берген кезде – 5 (бес) жұмыс күні. 2) көрсетілетін қызметті берушіде немесе Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 1 5 м и н у т ; 3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 минут.

4

Көрсету нысаны

Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Жалпы білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну туралы анықтама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап . Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі және сақталады

6

Көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және оны алу тәсілдері

Тегін

7

Жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті берушіде: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі аралықтағы түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорацияда: еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, түскі үзіліссіз . Қабылдау "электрондық" кезек тәртібімен, көрсетілетін қызметті алушының тіркелген жері бойынша немесе қорғаншылыққа мұқтаж кәмелетке толмаған баланың тіркелген жері бойынша жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезекті " брондауға " болады ;

3) порталда: жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің: www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;

2) www.egov.kz порталында орналасқан.

8

Құжаттардың тізбесі

Көрсетілетін қызметті берушіге және Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде :

1 ) өтініш ;

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат 8 Құжаттардың тізбесі (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

3) "АХАЖ тіркеу пункті" ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда (бұдан әрі - АХАЖ АЖ) не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес нысан бойынша оқу орнынан анықтама. Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады, содан кейiн түпнұсқалар көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады; порталда :

1) көрсетілетін қызметті а лушының ЭЦҚ-сымен немесе бір рет пайдаланатын құпиясөзбен куәландырылған, көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірі порталдың есеп жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда, электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес нысан бойынша оқу орнынан анықтаманың электронды көшірмесі.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің ( мәліметтердің) анық еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы және "Білім беру ұйымдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсанадағы № 1256 қаулысында белгіленген талаптарға көрсетілетін қызметті алушының сәйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

10

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы "жеке кабинеті", көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтері, сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

"Шалғайдағы ауылдық елді

мекендерде тұратын балаларды

жалпы білім беру ұйымдарына

және кейін үйлеріне тегін

тасымалдауды ұсыну"

мемлекеттік қызметті көрсету

қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2 тармағын басшылыққа алып, "Азаматтар үшін Үкімет" Мемлекеттік корпорацияның коммерциялық емес қоғамы филиалының № __ бөлімі_______________________________________ (мекенжайды көрсету) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес Сіз ұсынған құжаттар топтамасының толық болмауына байланысты ________________________________________________________

(мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы) мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:

1) ____________________________________________________;

2) ____________________________________________________;

3) ____________________________________________________.

Осы қолхат әр тарапқа біреуден 2 данада жасалды. Т.А.Ә. (бар болғанда)

(Мемлекеттік корпорацияның қызметкері) __________________ (қолы)

Орындаушының Т.А.Ә. (бар болғанда) _____________________

Қабылдаушының Т.А.Ә. (бар болғанда) ____________________

(көрсетілетін қызметті алушының қолы) "___" _____________ 20__ жыл

"Шалғайдағы ауылдық елді

мекендерде тұратын балаларды

жалпы білім беру ұйымдарына

және кейін үйлеріне тегін

тасымалдауды ұсыну"

мемлекеттік қызметті көрсету

қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Жалпы білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды

ұсыну туралы анықтама

Осы анықтама ___________________________________________________

(білім алушының және тәрбиеленушінің Т.А.Ә.(бар болғанда))

№_________ (мектептің атауы) жалпы білім беру ұйымына және кері қарай үйіне тегін тасымалдаумен қамтамасыз етілетіндігі үшін берілді. Анықтама оқу жылы кезеңінде жарамды.

Кент, ауыл, ауылдық округ әкімі ________________________________________

(Т.А.Ә. (бар болғанда) және қолы)

____________________________________________

(елді мекеннің атауы)

"Шалғайдағы ауылдық елді

мекендерде тұратын балаларды

жалпы білім беру ұйымдарына

және кейін үйлеріне тегін

тасымалдауды ұсыну"

мемлекеттік қызметті көрсету

стандартынақосымша

Нысан

Оқу орнынан АНЫҚТАМА

Осы анықтама ____________________________________________________

(білім алушының және тәрбиеленушінің Т.А.Ә. (бар болғанда)

Ол _____________________________ сыныбында ________________ ауысымда

(мектептің атауын жазу қажет) оқитың және тасымалдауды қажет ететіндігі үшін беріледі.

Анықтама талап етілген жерге көрсету үшін беріледі.

№ ____ мектептің директоры ___________________________________________

(мектептің атауы) (Т.А.Ә. (бар болғанда), қолы)